Svensk spellicens med krav på registrering

Regeringen ställer hårdare krav i det nya förslag som presenterats om införandet av en svensk spellicens för casino och andra spel om pengar. När den nya licensen införs kommer det bland annat krävas att spelare måste registrera sig vid spel på sportevenemang, casino och hästar. Detta har Datainspektionen tidigare varit kritisk till med motiveringen att det är en inskränkning i den personliga integriteten.

Förslaget ska nu skickas på remiss till lagrådet. Spellicensen som ska införas berör inte bara spelbolag utan även ideella föreningar och idrottsrörelsen.

Bakgrunden till den nya spellicensen är den utredning regeringen tillsatte under 2015 för att göra något åt de nätbaserade spelföretag som utmanar det statliga spelmonopolet. Dessa spelbolag som är registrerade i andra länder tar en allt större del av den svenska spelmarknaden. På grund av ett EU-beslut kan Sverige inte heller förbjuda dessa aktörer att erbjuda spel i Sverige. Sverige förlorar därmed en hel del i skatteintäkter. Regeringen är också orolig att spelberoendet ökar som en följd av okontrollerat spelande. Civilminister Ardalan Shekarabi anser att en reglering borde skett för länge sedan.

Civilminister Ardalan Shekarabi (S) kommenterar förslaget så här:

– Staten återtar nu kontrollen. För mig är det en gåta att det inte har skett tidigare. Det finns ingen annan marknad där vi har accepterat att staten förlorar kontrollen. Vi måste ha koll på den här marknaden. Det är en marknad där det finns många risker och vi måste ha ett starkt konsumentskydd.

Enligt utredningen som gjordes tidigare föreslogs att staten skulle sälja Svenska Spel och släppa kontrollen över ATG men detta kommer inte regeringen att föreslå. Svenska Spel kommer däremot enligt förslaget att delas upp i två olika bolag där det ena ska ta hand om de spelformer som fortfarande kommer att omfattas av monopol medan den andra delen ska arbeta med den konkurrensutsatta delen av spelmarknaden.

ATG kommer med den nya lagen att bli konkurrensutsatt då andra spelbolag kan börja med spel på trav och galopp. Staten kommer även i fortsättning ha en majoritet av platserna i styrelsen på ATG.

När den svenska spellicensen införs kommer alla bolag som verkar på den svenska spelmarknaden vara tvungna att ansöka om en svensk spellicens och även utlandsbaserade spelbolag måste betala skatt i Sverige. Det nya förslaget medför även att spelbolag som verkar på den svenska marknaden måste motverka spelmissbruk och alla bolag som ansöker om en spellicens måste ha en plan för detta för att kunna identifiera personer med spelproblem och vidta åtgärder vid behov.

Några punkter i förslaget:

  • Registrering av alla som spelar.
  • Åldersgräns på 18 år för att få spela.
  • Spellicens för alla spelbolag på den svenska marknaden.
  • Skärpt straff för olovlig spelverksamhet och för matchfix.
  • Förbud mot att spela på kredit.
  • Spelmyndigheten ersätter Lotteriinspektionen.
  • Regler med krav på måttfull marknadsföring införs.
  • Spel på hästar möjliggörs för andra spelbolag än ATG.
  • Fortsatt skattebefrielse för ideella föreningar gällande lotterier och bingo.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *